6974717310 Κουβαλάτα, Κεφαλονιά vaggelhszarkadas@gmail.com